enabtehawfethun.siwitaloctisennacitatakehe.co

good, agree with you. The question removed..

Category: DEFAULT

8 thoughts on “ Mosala Mibali Ya Bato

  1. Dec 09,  · Provided to YouTube by Believe SAS Mosala Mibali Ya Bato · Franco, Vicky, Le T.P.O.K. Jazz Franco / ℗ Sonodisc Released on: Author: Franco Composer: Franco Music Publisher: D.
  2. Mosala na yo ko bima na mibali ya bato mama’eee Na ndako bayebi yo moklistu nzoka mwana mabe Ozalaka deuxième bureau Première bureau aza confinée Corona oyo elaleli yo Ozo kanga ba cousin ba mbeto na place ya papa. Mama oyo Mama oyo Mama oyo .
  3. Ntina ya libosoliboso ya eteyelo yango ezalaki ya koteya basaleli ya Nzambe mpo básalela likabo ya koloba, oyo Yehova apesá biso, mpo na kokumisa ye na mosala ya kosakola. (Nz. ) Eteyelo yango esalisaki bandeko mibali mpe bandeko basi nyonso oyo bazalaki na eteyelo yango bákóma basakoli ya malamu ya Bokonzi.
  4. 8 Banda kala, mibali nyonso oyo basalaka mosala makasi mpo na bolamu ya basaleli ya Yehova, bamonisaka elimo ya komipimela. Na ndakisa, tokoki ata moke te kokanisa ete Noa alobaki na bato ya libota na ye ete: ‘Bóyebisa ngai ntango masuwa ekosila mpo naya.’.
  5. Na bafilme mingi mpe baemisyo ya televizyo, mbala mingi bana mibali bazalaka bato ya gɔigɔi mpe oyo bayebi mosala te. Yango wana mbala mosusu mikóló mosusu bandimaka mpenza te ete bilenge mibali bakoki kosala makambo malamu.
  6. Kutu, Nzambe alingi nde ete mobali asala mosala makasi mpo na kosalisa mwasi na ye mpe apesa ye lokumu lokola moninga na ye ya motema. (1 Timote ; 1 Petro ) Baefese elobi ete: “Mibali basengeli kolinga basi na bango lokola nzoto na bango moko.”.
  7. MITINDO YA ESALELI MPONA BASALISI BATO Mibeko ya mosala ya Croix-Rouge International, Croissant-Rouge mpe ba ONG na ntangu ya bosalisi bato bazwami na nkonkoso ebongisama mpe endimama uta lisanga ya muambe ya monene na mokili mpona kosunga baye bazwamaki na likama na mobu ya nkóto moko nkámá libwá na ntúkú libwá na minei ().

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *